Type of Company


 

Electronisch voer weegsysteem

 


Registratie
 
De ORION computer maakt het mogelijk om het voerverbruik te registreren. Dit geeft u het voordeel van een dagelijks toezicht op de voeropname. Verschillen die op kunnen treden in de voerconsumptie kunnen op deze wijze gemakkelijk worden opgespoord. Er zijn vier verschillende soorten voerregistratie:
 
•  Puls weging (1 soort voer)
•  Silo weegsysteem
•  Voerweger (maximaal 9 verschillende voersoorten)
•  ORION-FWS voerweegcomputer
 
Sturing van de voerlijnen
Het sturen van de voerlijnen (max. 32 hoppers, voerkettingen of voerpannen) kan worden geregeld in 3 verschillende manieren. • Hoeveelheid per dag:

•  Hoeveelheid per voertijd
•  Aan / Uit tijden

Verder is het mogelijk om het voedingsverdelingssysteem middels de voerhoppers te regelen. De ORION-PP vult de hoppers en stuurt de voerlijnen aan. Er kan een voerschema worden geprogrammeerd in de ORION (maximaal 7 dagen) voor verschillende soorten voer voor kippen (en hanen).