Type of Company

 

 

Hoge temperaturen veroorzaken hitte stress welke een negatief effect heeft op het pluimvee en de productiviteit van het pluimvee. Het negatieve effect kan geminimaliseerd worden door een verdampingsemissiesysteem.

Het mediumdruk-nevelkoelsysteem werkt door fijne nevel in de pluimveestal te verspreiden. Doordat deze nevel verdampt treedt er een koelend effect op.

 

Het systeem bestaat uit drie onderdelen:

A   Besturingselement: Het systeem kan worden aangesloten op de centrale computer of worden aangestuurd door thermostaat, hygrostaat of interval timer.

B   Pomp eenheid: welke bestaat uit pomp, filter magneetklep en watertank of dosatron.

C   Vernevellijnen: De lijnen voor dit systeem bestaan uit PVC buizen of flexibele slang. De vernevelaars worden door middel van T-stukken aan de buis of slang gemonteerd.