Type of Company

 

 

 

Pluimvee weegsystemen

 

Agromax automatisch dierweegsysteem geeft u een duidelijk en continu beeld van de groei van uw dieren.

 

Weegcomputer en twee schalen.
Het systeem is eenvoudig te bedienen. Het bestaat uit een computer - meestal geïnstalleerd in de technische ruimte - en één of twee weegschalen die onafhankelijk in één of twee stallen gebruikt kunnen worden. De resultaten worden weergegeven voor elke stal of schaal.

De schaal wordt opgehangen in de stal. Als er schoongemaakt wordt kan deze gemakkelijk worden verwijderd. De verbinding met de computer is door middel van een 3-aderige kabel. De gegevens worden opgeslagen in de computer en op het display kunt u de volgende weergaven vinden:

 • Gemiddeld gewicht
 • Aantal wegingen
 • Dagelijkse gewicht toename / standaarddeviatie.
 • CV / Uniformiteit
 • Dag van de groeicurve (leeftijd)
 • Gescheiden hanen en hennen
 • Het verzamelen van gegevens voor 500 dagen


Met de APWS kunt u in een oogopslag zien of het geplande streefgewicht overeenkomt met het werkelijke gewicht. Zo kunt u snel zien of de geproduceerde groei overeenstemt, en indien nodig kunt u snel handelen om eventuele ​​problemen te tackelen.

APWS “Stand Alone”
De APWS kan als ook als stand-alone worden gebruikt. Het is niet nodig de APWS aan te sluiten op een PC. De belangrijkste metingen en berekeningen blijven tot 500 dagen in het geheugen.

Met het automatische dierweegsysteem heeft u inzicht op:
 • Eventuele ziektes onder de dieren (De dieren groeien niet meer of het aantal wegin gen neemt sterk af)
 • Op elk moment kunt u de volgende gegevens zien: werkelijke gewicht, groei in de laatste 24 uur, de uniformiteit van de ronde, standaardafwij king, variatiecoëfficiënt, afwijking t.o.v. de standaard curve.
 • Snelle controle op de kwaliteit van een nieuwe voersoort.
 • Aantal wegingen, dit zegt namelijk iets over de activiteit onder de dieren besparing van handmatige wegen kosten.
   

APW is aangesloten op een PC.
Bij het gebruik van het Agromax communicatie programma kunt u alle gekoppelde computers of controllers laten communiceren met een pc. U kunt op uw pc alle informatie verzamelen. Deze informatie kan vervolgens worden weergegeven in tabellen en / of grafieken voor analyse. Alle instellingen en data weergave van alle controllers kunnen worden gevolgd vanaf een pc en ook worden veranderd. Het is tevens mogelijk dat de pc met de controller communiceert via telefoon, modem of internet.